ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลพระมหาอาคม สุมณีโก
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน