ขอเชิญร่วมงาน "วันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ"

ขอเชิญร่วมงาน "วันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ"
วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔
ณ อาคาร ๖๕ ปี พระราชปรีชาณาญมุนี วัดบ่อชะเนง
ตำบลหนองแก้ว อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ
ตามกำหนดการนี้