ขอถวายมุทิตาจิตแด่ผู้สอบผ่านบาลีสนามหลวง 2561

ในนามผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนศรีใครวิทยา ขอถวายมุทิตาจิตแด่ผู้สอบผ่านบาลีสนามหลวง สำนักศาสนศึกษา วัดศรีใคร ประจำปี๒๕๖๒ มา ณ.โอกาสนี้ครับ 
????????????