ที่ตั้ง/แผนผัง

โรงเรียนศรีใครวิทยา
220 หมู่ 15 บ้านนาไร่ใหญ่ ถนนชยางกูร ต.เสนางคนิคม อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ 37290
โทรศัพท์ 045-980150

ขอเส้นทางไปที่ โรงเรียนศรีใครวิทยา

...