นักเรียนที่สอบผ่านบาลีสนามหลวง 2561

ประวัติการศึกษา นักเรียนที่สอบผ่านบาลีสนามหลวง สำนักศาสนศึกษา วัดศรีใคร บ้านนาไร่ใหญ่. เทศบาลตำบลสิริเสนางค์ อ.สนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ ปี ๒๕๖๒