ข้อมูลบุคลากร ผู้บริหาร เพศชาย

# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง  
1 พระมหาอาคม สุมณีโก ผู้อำนวยการโรงเรียน