วิธีการตรวจสอบผลการเรียน

วีดีโอแสดงวิธีการแสกนคิวอาโค้ดตรวจสอบผลการเรียน