กิจกรรมเดือนมิถุนายน

กิจกรรมเดือนมิถุนายน62
สัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด
24-28 มิถุนายน2562
-รณรงค์งดสูบบุหรี่ในสถานศึกษา
-แข่งขันเขียนเรียงความม.ต้น-ม.ปลาย
-ฟังการบรรยายพิเศษ เรื่องโทษของยาเสพติด จาก.จนท.ทหาร,ตำรวจ
วันสุนทรภู่26 มิถุนายน 
-จัดบอร์ดม.ต้น-ม.ปลาย
-แข่งขันแต่งกลอนสดม.ต้น-ม.ปลาย
-กิจกรรมทำพานไหว้ครูปี62
*มีเกียรติบัตรมอบให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกกิจกรรม